Reviews

Hotels & Hostels For Travel In China

Beijing
Central Youth Hostel
Templeside Lianlian Hutong Guesthouse

QingFeng XiSi Hutong Courtyard Guest House
King's Joy Hotel
Courtyard Xiao Yuan Hostel

Hangzhou
Touran Hostel

Hong Kong
Ritz-Carlton Hotel
Dragon Hostel
Yang Fat Hostel

Panjin
Home Inn

Huangshan
Baiyun Hotel (Huangshan Mountain)
Old Street Hostel (Huangshan City)

Shanghai
Puli Hotel

Shenzhen
Home Inn

Suzhou
Ming Han Tang Hostel

Yangshuo
Yangshuo Mountain Retreat Inn

Yunnan Province
Half Way Guest House at Leaping Tiger Gorge
Shangri-La Lamtin Hostel

Zhouzhang
Zhouzhuang International Youth Hostel

If you enjoyed this post, you can like my China Travel fanpage here for more posts on travel in China